De vereniging

Doel

Sinds 1972 is de vereniging georganiseerd in de Kring van VEGA-zeilers en heeft in zijn algemeenheid het doel om de watersport m.b.t. de zeiljachten van het type Albin Vega en Albin Viggen te bevorderen.

Hoe?

  • Door het organiseren van (zee-)zeiltochten en vriendschappelijke wedstrijden,
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten door bijeenkomsten en kennisuitwisseling,
  • Internationaal activiteiten te organiseren en de uniforme klassenvoorschriften internationaal te bevorderen.

het kolonelsbewind

De vereninging heeft sinds 5 november 1999 zijn huidige statutaire status. Daarvoor werd op 14 maart 1972 de Vegakring gevormd onder het z.g. "Kolonelsbewind".

De 4 oprichters, alias "De Kolonels", zijn v.l.n.r.:

  • G.A. (Gert) Wonder (overleden 2019) (foto: winterevenement 2010 Eemnes)
  • W. (Wolter) Ates (foto:zomerevenement 2012 Volendam)
  • J. (Johan) Korthals Altes (overleden 2010) (foto: Sail A'dam 1985)
  • F.C. (Frans) Hazekamp (overleden 2017) (foto: zomerevenement Volendam 2012)

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Jan Hendrik Koster  Voorzitter

Email:   Mob. +31 654 945 330 

IJpe Schuitmaker   Penningmeester/ ledenadministratie

Hans Moerbeek     Secretaris / communicatie

Peter Lenting       Algemeen bestuurslid / portefeuille, technische commissie

IJsbrand van den Boogaard  Algemeen bestuurslid

 

De commisie Techniek: Peter Lenting, Hielke Vermeulen, Laurens Koster

 

 

Internationale samenhang

VODA

De Vega One Design Association (VODA), opgericht in 1970, is een overkoepelende organisatie, waarbij de Vegaverenigingen uit Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot Brittannië, USA, Canada en Nederland zijn aangesloten. Het totaal aantal leden ligt rond de 1641, inclusief buitengewone leden.

De VODA heeft 2 doelen: 

  • Het ontwikkelen, vaststellen en, waar nodig, aanpassen van internationaal geldende klassenvoorschriften voor het wedstrijdzeilen met de Vega.
  • Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen alle Vega-zeilers en het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

Het eerste internationale wedstrijdcontact was een teamwedstrijd tussen Noorse en Zweedse Vegazeilers op het Vänernmeer in Zweden, op initiatief van de Noren. Uit deze contacten vloeide de Internationale Friendship Regatta voort. Oorspronkelijk was dit een jaarlijks terugkerend evenement met de nadruk op wedstrijdzeilen welke is uitgemond in een 2-jaarlijkse sociale en sportieve manifestatie in een van de NW-Europese landen.

De VODA komt bijeen tijdens de twee jaarlijkse IFR, de International Friendship Regatta. Momenteel is Walther Nerving (Denemarken) voorzitter en Rob Kloosterman (Nederland) secretaris. Tel. 035-6910562.

Internationale Regatta's met een lange historie

Lars Lemby, Zweden (links) en Jan Vis, Nederland, winnaars van de 1988

Foto links: Lars Lemby, Zweden (links) en Jan Vis, Nederland, winnaars van de 1988 "Voda Achievement Award" voor buitengewone Voda verdiensten.

Foto rechts: IFR 1988 te Karlskrona, Zweden, 3de wedstrijd vanaf de "Trapegeer"